Showing all 9 results

Show sidebar

Udhaiyam Appalam (pappad) 100g

0,90
Add to cart

Udhaiyam Chana dal

2,604,95

Udhaiyam Idly Rice 5kg

10,15
Add to cart

Udhaiyam Mung dal

3,106,20

Udhaiyam Rajabhogam Premium Ponni Boiled 5kg

10,50
Add to cart

Udhaiyam Roasted Daria 500g

2,95
Add to cart

Udhaiyam Toordal

3,055,55

Udhaiyam Urid Gota (whole white)

3,206,30

Udhaiyam Urid Whole (black)

3,055,95